Logo Artportable
Jag är född i Peru men kom som ung till Sverige. När jag för första gången såg Dalís målningar bestämde jag mig för att bli som honom! Debututställningen ägde rum i oktober 1992 men med åren har min konst dock utvecklats och funnit en egen stil och kanske till och med en egen -ism. Succesivt har jag karaktäriserat mina målningar och gett den ett igenkännande signum via återkommande tema och serier genom åren. Tema som följer min konstnärliga utveckling. Detta har gjort att jag lyckats behålla min publik under alla dessa år av skapande.
Läs mer