Logo Artportable

Skulpturen – ett tredimensionellt konstverk

Termen skulptur kommer från det latinska verbet “sculpere”. Ordet betyder “att hugga ut” och är en bra beskrivning på vad en skulptur egentligen är för någonting; en tredimensionell skapelse som huggits ut, karvats och skulpterats ur någon form av material. Även om skulptering är en mycket gammal konst, som ska ha fötts redan på istiden, så har valet av material utvecklats mycket under åren. Traditionellt sett har en skulptur bestått av exempelvis lera, sten, metaller eller trä, men idag kan en modern skulptur vara gjord i nästan vilket material som helst. De kan faktiskt till och med innefatta element som ljud och ljus. 

 

En skulptur kan skapas med en mängd olika tekniker, utöver det uråldriga stenhuggeriet. Träsnideri, gjutning, gravering, svetsning, lödning, glasblåseri och hamring är olika exempel på tekniker som är vanligt förekommande. Men även drejning och tumning är vanliga tekniker, exempelvis om skulpturen har skapats i lera.

 

Det finns en stor variation inom skulpturkonsten, men man kan ändå urskilja ett par huvudkategorier. Byster, statyetter och skulpturala verk som bearbetats och kan beskådas från alla håll ingår i kategorin friskulpturer. De står i kontrast till reliefer som istället är upphöjda eller utskurna på en slät yta. I kategorin kinetiska skulpturer, där definitionen är att skulpturen på något vis är i rörelse, hittar vi exempelvis mobiler. De sista två kategorierna är in situ, vilket innebär monumentala och platsbundna skulpturer, samt objet trouvé som innefattar ett vardagligt objekt som har placerats i en annan kontext av konstnären och på så vis kommit att betraktas som en skulptur.

Trendsäkert hem med unika skulpturer

 

Skulpturala objekt har kommit att vinna mycket mark inom inredningsdesign de senaste åren. Idag är det riktigt trendigt, framförallt i skandinaviska hem, att inreda med skulpturer. Det kan vara i formen av en liten statyett i bokhyllan, en klassisk byst på sidobordet eller vackra vaser och abstrakta former. Det finns verkligen skulpturer för alla tänkbara smaker. För dig som föredrar det minimalistiska och stilrena – och dig som inreder med naturnära material och organiska former, eller helt enkelt älskar eklektisk och udda originalkonst.