Logo Artportable
Jag arbetar främst med äggoljetempera; dess förmåga att avge ljus tilltalar mig, liksom hantverket att blanda färgen. Akvarellmåleri är ett annat uttryck.
Nyckelord i mitt arbete är enkelhet, närvaro och färgens kraft. Jag låter lusten styra mitt arbete, att vara där arbetsglädjen finns. Både i mina bilder och i arbetet med dem finns en önskan att bereda rum för stillhet. Jag har ca fem års konststudier på Rudolf Steinerhögskolan i Järna och är medlem i Svenska Konstnärsförbundet.
In my work, I use mainly egg tempera paint. Its ability to emit light appeals to me, as does the skill of mixing my own colors. I also work with water based painting. Simplicity, presence, and the power of color are the keywords of my art. My passion is what is driving my art and satisfaction with each piece I create. Within each painting, there is hope for peace, fulfillment, and harmony.
My art education was approximately for five years at the Järna international Steiner College.  I am also a member of the Swedish Association of Art.
Läs mer