Logo Artportable
Materialen jag oftast använder är akryl och olja, och när jag tecknar kroki blir det kritor, kol och akvarell. Mina favoritmålare har det gemensamt, att de arbetar med att skildra ljusets inverkan på motivet, vare sig det gäller natur, ting eller människor. Vermeer, Aguéli och Zorn är mästare i detta avseende. Intresset för ljuset i motivet fanns hos mig från början. I början målade jag mycket i naturen.
Gradvis har intresset för människor tagit över. Både porträtt och gestalter som delar i rumsliga kompositioner intresserar mig. Krokitecknandet ser jag som en rolig form att öva öga och hand. Det motsvarar vad etyden är för en musiker. Som gammal idrottare kan jag likna det vid en tävlingssituation (för mig själv). Det gäller att på kort tid få till ett så bra resultat som möjligt, lite som att göra ett "bra åk" i slalom.
Motsatsen till snabb kroki med dess krav på intensiv närvaro är de långa, meditativa timmar då man målar ett noggrant stilleben eller interiör riktigt noga. Det liknar mer ett marathonlopp, gillar det också!
I mina verk med figurer i rum eller natur eftersträvar jag en känsla av lugn och stillhet snarare än rörelse och aktivitet. Därför bygger jag bilderna mer vertikalt och horisontellt snarare än diagonalt, som uttrycker mer av rörelse och riktning.
Mer av att VARA än att göra, kan man säga.
Läs mer