Logo Artportable
Jag brukar följa teman när det gäller min konst. Postmodernismen är ett stort inflytande när jag letar efter nya sätt att uttrycka mig. Mina intressen kretsar kring formen och processen för hur konsten skapar nya svar om ens eget jag genom dessa möten. För mig har gränserna mellan populärkonst och konst ur ett postmodernt perspektiv blivit mindre tydliga, vilket har fått mig att ifrågasätta vad autenticitet i fotografier och i konst egentligen betyder. Jag kombinerar gärna fotografi och måleri. Min konst kan kanske tolkas som ett postmodernt förkroppsligande.

Jag är född och uppvuxen i Stockholm, med rötter i USA. jag har gått ettårig folkhögskola i fotografi och arbetat som fotograf under flera år och senare gick jag konstnärlig grundutbildning i två år på Falkenbergs Konstskola för att vidareutveckla mitt konstnärskap och måleri. Jag har också läst Konstvetenskap på Södertörns Högskola.

”Jag väljer medvetet vilka porträtt som tar form i min ateljé. Jag vill förmedla melankoli genom ett stillsamt motiv där jag kan balansera ljus och skuggor. Jag vill hitta historien bakom personen, något som de har upplevt som lyser igenom. När jag gör ett porträtt på beställning arbetar vi tillsammans för att identifiera vad porträttet ska stå för och vilken känsla det ska utstråla.”
Läs mer