Logo Artportable
Helena Petersson är bildkonstnär, med akvarell och olja som favoritmedia.
Inspiration och motiv är hämtade ur en bred spännvidd, där naturen och framför allt kustlandskapen är av stor betydelse. Bland motiven hittar man även djur och andra ting som finns nära oss.
Helena skildrar omgivningarna ur sitt eget perspektiv och hoppas kunna förmedla känslan, samt få betraktaren att uppleva ett igenkännande liksom stämningen och närvaron i motivet.

I de flesta målningarna dyker Dalahästen upp som en symbol för Sverige, men också som ett signum för Helena som konstnär.
Läs mer