Logo Artportable
Jag heter Harriet Ström och är född och uppvuxen i Boden, bor sedan 1984 i Kungsbacka.

Min inriktning med måleriet är abstrakt och intuitivt. Abstrakt konst eller icke föreställande skildrar inte direkt den yttre verkligheten.

Intuitivt måleri handlar om att utforska olika sätt att måla och koppla ihop det med mina känslor och det jag har lust att uttrycka NU.

I det intuitiva måleriet dyker man in i en process som du inte vet vart den ska sluta, utan prestationskrav och med lek- och experimentlust som drivkraft.

Min förhoppning är att mina motiv blir en dörröppnare som inspirerar Ditt undermedvetna.
Läs mer