Logo Artportable
Jag är aktiv konstnär och Bildterapeut och medlem i SRBt (Svenska Riksföreningen för Bildterapeuter)

Inspirationen kommer till mig i mötet med andra människor, naturen, livet och under mina resor. Jag vill med mina bilder och mitt sätt att jobba sprida glädje och beröra. Konsten ger möjligheter att öppna våra sinnen och se världen och livet ur nya perspektiv.

Mitt varumärke och signum – den lilla Kärleksbaggen® är min budbärare av kärlek, glädje, medmänsklighet och värme. I nätverksarbete med andra företagare designar jag produkter, samt konstverk för utsmyckning.

Akvarellen är en teknik som jag tycker ger mig mest utmaningar och spänning. Att låta akvarellpigmenten bjuda upp till dans i vattenflödet och se hur deras egenskaper tar sig uttryck, är ett sätt att jobba som ger mig både spänning, glädje och utmaningar.

Olja är en annan teknik jag jobbar med, liksom lera/keramik.

De tre olika teknikerna ger mig ett brett spektra av uttryckssätt.
Akvarellen ger skirhet och lätthet, oljan är mer kraftfull och leran ger en underbar fysisk känsla.
Det gemensamma för mitt sätt att jobba i alla tre teknikerna är att på ett lekfullt sätt låta kreativiteten och lusten finnas där i friheten att bara låta saker ske.

Jag har haft utställningar på olika orter i Sverige och utomlands, separata och tillsammans med andra. Konst av mig är inköpt av Karlskoga Konstförening, Örebro Läns Museum, Karlskoga Kommun och Degerfors Kommun.
Läs mer