Logo Artportable
Bitte Brun har alltid dragits till olika konstformer.
Att teckna ett behov av inre stillhet och skapa med form och färg har följt med
som ett inslag under ungdomsåren in i vuxen ålder.
I början på 90- talet tar Bitte en paus ifrån konsten.
En egen stor familj tar form i en ständig dynamisk rörelse av liv, känslor,
energier, förändring, utveckling, sorger och mycket kärlek.
Med livet följde även insikter.
Storheten om var och ens unika obetydlighet.
Hur var och en på samma sätt i sin motsats är unik
och värdefull.
Betydelsen av vår egen historia och vad vi bär med
oss av dem som lämnar oss när tiden runnit ut.
Det vackra och sorgliga med döden. Men att
motsatsen alltid finns där...så som i naturen.
Bitte inspireras av tanken på hur unika och olika vi är.
Nytt liv föds och cirklar sluts i ett ständigt flöde..
Vi är länkade till varandra, naturen och luften vi andas.
Vi är en del av framtiden och till dem som lämnat oss, där deras tak blivit vårat
golv.
Vi är alla en liten unik pusselbit, där vi tillsammans bildar helheten.
Det här blev Bittes nyckel tillbaka in i måleriet.
Att lyssna in och återge färgnyanser av känslor, reflektioner, samtal och
berättelser får nu vävas in i strukturen av det tjocka och tunna lager färg som
läggs på dukarna.
Processen blir ett ständigt flöde av lek, lärande och nya upptäckter av olika
tekniker.
Skapandet blir till en resa utan slutdestination.
Läs mer