Logo Artportable
Annica Hallman är främst en autodidakt konstnär. Hon har gått en 1-årig konstutbildning i Abf:s regi, 1993-94. Målar figurativt och intuitivt. Hon har haft teckning som sitt stora
intresse genom livet. Sedan 2020 har hon målat mer produktivt. Hon har haft utställningar för släkt och vänner, dessutom ställt ut 2 gånger hos Artportable i Stockholm. Hon har haft flera utställningar utomlands, Milano Biennalen,( Italien, 2021), Fuertoventura ( Spanien) och London.

Hon är 2-barnsmor och har 2 barnbarn. Har arbetat inom vården. Drabbades av sjukdomen ME/CFS för drygt 25 år sen. Är idag helt frisk. Önskan att få utlopp för sin kreativitet har motiverat henne genom det motstånd livet givet henne.
Läs mer