Logo Artportable

Thorulf Löfstedt

2023-04-21

"Med en sjuårig utbildning på Konstfackskolan som grund har yrkeslivet präglats av industriell design och undervisning om form. Nu har jag återupptagit en ursprunglig önskan att arbeta med skulptur. Det gör jag i de flesta material men för tillfället har det blivit trä ( björkved – ädelträ )  och metall ( stål, gjutjärn och brons ). Inspirerad av min tidigare verksamhet som industridesigner är jag inte främmande för användning av industriell teknik för små serier."

"Motivvalen vill gärna bli scener ur - eller tankar om livet, som de flesta av oss känner igen. Motiven kan ta avstamp i ett tema som sedan varieras med nyfikenhet och experimentlust som drivkraft. Ibland siktar jag mot förenkling, renhet och stramhet med hög grad av stilisering. Ibland går utvecklingen mot spontanitet, omedelbarhet, råhet eller brutalisering beroende av motivets karaktär och mitt förhållande till motivets innehåll."

"Det helt avgörande är att varje skulptur måste bära ett tydligt avläsbart uttryck som även en ovan konstbetraktare kan se. Jag blir glad om jag lyckas forma en inbjudan till betraktaren att själv finna en fortsättning."

"Metaforer och ikoner. T.ex. trappor, båtar, murar, portaler, fåglar, änglagestalter, korstecken mm. är roande att jobba med. Korset t.ex. är ett tämligen entydigt tecken men som genom varierande gestaltning kan behäftas med oändligt många uttryck. Korset har många likheter med den mänskliga gestalten och omvänt.  Och vad kan det tillföra om korset är förkolnat?"

"Jag älskar det ofärdiga,  Jag älskar ”skissen”, ”den prövande tanken” den lovar ofta mycket mer än det färdiga där inget mer finns att göra."

Klicka här för att se mer av Thorulfs verk!

 Du kan också titta på Thorulfs konstnärssamtal, genom att klicka på länken nedan!

https://www.youtube.com/watch?v=o23iTFt1DPQ

Redaktion

Buy original artwork at

link to artportable