Logo Artportable

Skönhet och undergång – Allt ryms i Torun Katarina Linges konstnärskap

2022-01-11

Redan innan hon visste vad ordet konstnär betydde var Torun Katarina Linge intresserad av konst. Nu vet hon mer än väl vad det innebär och för henne handlar skapandet inte bara om själva produkten utan om vem man är som människa.

I den bibliska myten Änkan i Sarepta lever en fattig änka mitt ute i ingenstans. När hon blir ombedd att ge härbärge åt en främling ser Gud till att hennes kärl aldrig mer ska vara tomma. Symboliken i kärlen som hela tiden fylls upp är något som Torun Katarina Linge ser som en drivkraft både i sitt eget liv och i sin undervisning.

För mig har konst alltid handlat om mer än mina verk. Jag har en stark spirituell sida och har alltid varit intresserad av vem jag är, vad jag kan bidra med i världen och hur jag möter mina medmänniskor. Jag tror att det avspeglar sig i konsten.

Torun Katarina Linge är en mångfasetterad konstnär. I den lilla staden Drøbak utanför Oslo driver hon ett galleri där konstnärer verksamma inom olika områden kan ställa ut. Hon har också en målarskola och har länge undervisat människor i alla åldrar och med vitt skilda bakgrunder. Så länge de vill uttrycka något via bildspråket finns hon där för att vägleda dem i skapandeprocessen. 

Jag vill hjälpa andra att utvecklas och hitta de här överfulla kärlen inom sig. Det kräver mycket arbete både att få kontakt med den här källan till livskraft och att kunna hålla den öppen. Den försvinner så lätt i kraven vi upplever men precis så som jag har tillgång till den så önskar jag det för alla andra. Med lyckligare människor tror jag att världen skulle bli en bättre plats.

 

Torun Katarina Linge - Galaxy
 

I sitt konstnärskap rör sig Torun Katarina Linge mellan många olika tekniker och använder sig av det som i stunden bäst uttrycker det hon vill få fram. Det kan vara allt ifrån skulptur och keramik till måleri. 

Jag har aldrig kunnat bestämma mig för bara en sak och det vill jag inte heller. Genom att använda mig av olika tillvägagångssätt utvecklas jag hela tiden. Jag känner mig lite som en forskare; det finns så mycket att lära och skapa och den energin blir bara starkare och starkare ju äldre jag blir.

Inspirationen får Torun Katarina Linge från det hon ser runt omkring sig. Det kan vara naturen, djuren eller människor hon möter. Ett rådjur som går runt i tät bebyggelse väcker tankar om hotet från människans ständiga utbyggnad av nya städer och bostadsområden. Konsten finns i det som speglar vad hon har inom sig. På så sätt upplever hon en synkronicitet mellan det yttre och det inre. 

 

Torun Katarina Linge

 

Oavsett tillvägagångssätt går tematiken igen och bakom skönheten som skildras anas en mörkare underton. Bilderna rör sig mellan det abstrakta och det figurativa och Torun Katarina Linge har länge jobbat med att få färgerna att lysa och bli levande i samspel med varandra. Trots livskraften i de organiska färgerna och formerna vittnar de ofta om en stilla undergång. ”Creation and destruction” och ”Fallen trees” är namn på två av tavlorna och en ensam skulptur av en noshörning bär titeln ”Den siste”. Verken för onekligen tankarna till livets förgänglighet och människans förmåga att ödelägga allt det vackra vi har omkring oss.

Genom min konst vill jag få människor att stanna upp och vakna till. Jag vill visa dem skönheten i världen och samtidigt förmedla en känsla av hur snabbt det går att förlora den. Allt liv går igenom en naturlig cykel av födsel och död men det vi människor gör är att skynda på förloppet.

 

 

Som ung var Torun Katarina Linge ett ängsligt barn och led i perioder av ångest. Men genom att lära sig att hantera sitt eget mörker fann hon en enorm kraft i smärtan. 

Det handlar om att gå med smärtan i stället för emot den. Genom att förstå och acceptera livets mörka sidor har jag fått tillgång till en stor livskraft och ett starkt inre driv. Trots att jag har levt ett tag nu känner jag mig fortfarande nyfiken, kanske mer nu än någonsin tidigare. Det är som att jag föddes gammal och kommer att dö ung, säger hon och skrattar. 

Torun Katarina Linges nästa utställning behandlar också den temat klimat, miljö och arter som försvinner. Även här anas ett stort mörker. Men också kärlek till naturen och livet. 

Att Torun Katarina Linges kärl förblir fulla återspeglar sig i hennes syn på tillvaron. 

Jag känner en enorm kärlek till livet, säger hon. Jag tror att vi alla har tillgång till de överfulla kärlen inom oss. Det gäller bara att hitta dem.

 

Se fler av Torun Katarina Linges verk här!

 

 

Matilda Wirström

Writer

Buy original artwork at

link to artportable