Marlene Medefjord är en sann konstnärssjäl. Sedan uppväxten i Norrbotten och vidare genom sina utbildningar inom konst har hon utvecklat en insiktsfull inställning till sitt skapande och sin kreativitet. ”Motivet får inte vara för tydligt då betraktaren inte kan fylla i resten av bilden” reflekterar Marlene över hur man bör ta till sig hennes konst.

 

Vad har du för bakgrund? Var kommer du ifrån och hur kom konst in i ditt liv?

– Född och uppväxt i Älvsbyn i Norrbotten. Jag har sedan barnsben fått följa med min mor på utställningar och träffat hennes konstnärsvänner. Min mamma målade innan jag föddes och hon uppmuntrade mig att se konsten och även arbeta konstnärligt. Jag gick det estetiska programmet Bild och Form, sedan tvåårig konstskola i Västerås. Där lärde jag mig grunden i modernistiskt måleri. Där ”Cezanne var vår pappa” enligt min lärare. Sedan gick jag fem år på Konstfack i bildpedagogik med inriktning konst och design. Jag har sedan arbetat som bildlärare på gymnasieskola. Just nu arbetar jag med skapande språket och estetisk verksamhet med elever med särskilda behov.

 

Kan du minnas några tidiga influenser till ditt konstnärskap? Andra konstnärer eller bara företeelser i ditt liv om inspirerat dig?

– Som jag nämnde tidigare var min egen mor den som först inspirerade mig. Sedan har jag alltid varit oerhört intresserad av konst. De tidigaste målningar som jag fastnade för som väldigt ung var bland annat Thomas Gainsboroug, som man faktiskt kan se en hommage till i min målning ”Kvinna i landskap” Sedan impressionisterna Renoir och Monet. Jag var skolad i modernistiskt måleri med utgångspunkt i konstnärer som Evert Lundkvist och andra kolorister.

– Jag är även inspirerad av kvinnliga svenska konsnärer såsom Cecilia Sikström, och Cecilia Edefalk.

 

 

Hur har du hittat de tekniker du använder dig av och vad känner du dig mest bekväm med?

– Jag känner mig mycket bekväm med framförallt akvarell. Där laveringarna och ljuset spelar roll. Att måla med akvarell är att måla additativt med ljuset. En akvarell kan dö om den inte har ljuset.

 

Hur går skapandeprocessen oftast till? Var kommer inspirationen oftast ifrån och hur går processen från idéer till målningar oftast till?

– Processen från idé till färdig produkt går från ett möte med något vackert. En blick, ett ögonblick av varseblivning.

 

Har du något specifikt du vill säga om motiven i dina verk? Hur väljer du vad som ska få ta plats?

– Mina motiv är ofta ett betraktande i tysthet. Jag betraktar ett utsnitt ur verklighet eller dröm. Motivet får inte vara för tydligt då betraktaren inte kan fylla i resten av bilden.

 

 

Vad fyller konsten för funktion i ditt liv? Är det ett sätt att få utlopp för känslor eller är det mer en form av avkoppling?

– Stor vikt i mitt liv. Utan att skapa finns jag inte. Det är i mina målningar eller dikter som jag finns till.

 

Vad händer härnäst? Har du några kommande projekt eller idéer som snart kommer få ta form? Har du några fler inplanerade utställningar?

– Jag kommer att fortsätta i höst med ett antal beställningsverk sedan ge ut fler dikter. Har max två utställningar per år. Jag planerar för nästa utställning redan. Då med förhoppningsvis fler nya verk!

 

Under augusti kan du se Marlenes verk ställas ut hos Artportables showroom på Åsögatan 176 i Stockholm