fbpx

Tove Elisabeth Gulliksrud

Konstnär


Om mig

Vi lever i en fragmentert verden. Verden og livet er ikke ensidig – det er heller ikke mitt kunstnerskap. Jeg arbeider både med store og små bilder, med landskap og abstrakter i både akryl og olje , ofte i serier . Mye males først, for så å annulleres. Senere hentes det som jeg føler er relevant fram igjen. Dette er en lang og krevende prossess. På bakgrunn av dette, kan mitt kunstnerskap , mitt uttrykk og mine verk ved første øyekast -for noen – virke fragmentert. Valg av ulike billedformater i en og samme serie/ tema har også sin mening.
Jeg benytter bevisst ulike uttrykk og teknikker i mine bilder. Men ser man det som et hele, er det tette tematisk bånd mellom bildene og de historier jeg ønsker å fortelle fortelle. Ulikheten i utrykket og likheten i temaene skaper en spenning i kryssningspunktet mellom tema og de ulike utrykksmåtene. Det vil si: Det blir en likhet i ulikhetene. Noe som krever litt mere av vår tankv irksomhet. Mange av de kunstnerne jeg ser opp til , har heller ikke bare en uttrykksform. Tvert i mot er de mangesidige både i teknikker, uttrykk samt i farge og penselbruk. ( blant dem Gerard Richter)

Noen kunstnere kjenner du straks igjen på uttrykket, mens andre har et spennende , utfordrende kunstnerskap som forteller variert og andre historier
En historie er aldri ensidig. Noe blir uttrykt klart og tydelig, mens annet kommer bare som et lite hint eller et følelsesmessig uttrykk.Det er alltid opp til betrakteren å trekke ut sin egen essens av verket. Vi er selv summen av et liv og øynene som ser.

Plats:

Hamang, Norge

Kontakt:

Kontakta

Se fler målningar:

Instagram

Utbildning:

 • 2010 – 2013 Det tverrfaglige kunstinstitutt, 2 årig kunstfagskole med fagbrev+ 1 år fordypning
 • 2002-2004 Mosebekks tegne og maleskole
 • 1990-2000 Ledelse og organisasjonskunnskap
 • 1988 3- årig lærerutdaning med tegne- og tekstilforming i fagkretsen, samt norsk, matematikk og engelsk.
 • 1970-1975 Diverse kurs keramikk i Oslo og Østfold
 • 1969-1988 Diverse kurs i religions- historie og religions- filosofi
 • 1966-1967 Monicaskolen, billedvev
 • 1963 Kurs i tinnsløyd
l

Teknik:

Malherí akryl , objeto og blandingsteknikker
l

Aktuellt:

Maler.

  Contact the artist

  Would you like to know more about a specific art work?

  Are you asking as a company, organisation or privately?
  Do you follow Artportable on social media?