Med inspiration från den gotländska naturen tovar filtmakaren Yvonne Ledin både gestaltande och abstrakta verk, kläder och bruksföremål. Under utställningen i Artportables showroom blir det ett extra fokus på värme och kärlek i ensamhetens tider.

Att arbeta med ull är en spännande och ibland förvånande process där materialet formar sig själv och styr riktningen för hur konstverket växer fram. Yvonne Ledin låter sina verk byggas upp bitvis, där en liten inspirationskälla kan få växa sig större i själva arbetet.

– Jag brukar ofta skissa eller fotografera, former och strukturer. Eftersom ullen krymper när jag jobbar med den så är det ofta det som påverkar vad som ska läggas till under tiden. Inspirationen ligger i själva arbetet.

ledin

Kan du berätta om de verk som ställs ut nu?

– Det som är mest framträdande, och gemensamt för verken, är att jag inspireras av natur och då oftast Gotlands natur men även historia och mytologi. Mycket av det jag gör grundar sig i de temana. Under året har jag även gjort en serie av hjärtan. Corona-året har handlat om avståndstagande, ensamhet och hjärtesorg. Jag har velat förtydliga det här samtidigt som jag vill visa att de varma känslorna finns kvar inom oss.

Du har en stor variation i dina verk, vad betyder de olika uttrycken för dig?

– Mina verk är både gestaltande och mer abstrakta. Det abstrakta blir mer känslobetonat. Sedan gör jag även skulpturala verk, vaser och urnor, men de kanske inte är skapade för funktion utan sänder istället ut ett uttryck i hur de kan symbolisera naturen. Det blir det här att kunna integrera i det textila, allt från kläder till bruksföremål, att få in konsten och en skapandeprocess i det också och inte enbart i bildkonsten. Att visa att man kan bära vissa konstföremål på kroppen.

y.ledin

Vad händer i ditt konstnärskap framöver?

– Jag hoppas på att kunna fortsätta att utveckla det här, och funderar på om jag kan vidareutbilda mig för att se om jag kan fortsätta växa. Just nu jobbar jag också, men målet är att få konsten att bli en större del av livet.

 

Upptäck fler av Yvonne Ledins mångfacetterade konstverk i hennes portfolio.