Vedic Art – Metoden som skapar symbios i Monica Gorschelniks färggranna konst och meditation

Närvaro är viktigt för Monica Gorschelnik i livet, som också genomsyrar hennes konstnärskap. Trots...