Han är en obotlig romantiker och med sin enorma fantasi löper han hela linan ut: ”Det som är i mitt hjärta är det som spelar roll”

Ted Stanley har levt ett liv som nästan kan liknas vid en film. Så mycket har han sett och så...