Mindfulness och stilleben – För Jeanette Hennum är konsten ett sätt att leva och andas

Omslagsbild: ”Silent hunter”, 60×50 cm. Att skapa en visuell stämning i...