Ebba Mary Dahlström har konsten i blodet – hon utgår både från verkligheten och hennes inre själsliv när hon skapar.

I Ebba Mary Dahlströms konst kan man urskilja två olika sätt som hon uttrycker sig på. Det ena är...