Från Norrbotten till Paris – Kerstin Nyman vill skapa bilder som förmedlar stämningar och väcker tankar: ”Fantasin ska leda betraktaren”

Omslagsbild: ”Inferno”. Från väldigt detaljerat till mer fritt och abstrakt –...