Cancerbesked och uppehåll – Men nu har vinden vänt för konstnären Margaretha P Elfstrand

Ett halvt liv i skolans lokaler… Margaretha P Elfstrand upptäckte först som 38-åring att hon har...