Ulla Lodestens djur- och naturmotiv öppnade upp för ett viktigt konstnärsskap – "Naturen är grundbulten i mig"

Ulla Lodestens djur- och naturmotiv har resulterat i en rad utställningar och böcker. Jaktmotiven...