Från tanke till handling – den efterfrågade smideskonstnären Tobbe Malm lyfter fram känslornas betydelse

Tobbe Malms konstnärskap hämtar kraft i känslor och en inneboende berättarglädje. Den...