Kristina Ekberg Renström hyllar kvinnan genom sin konst – på Internationella kvinnodagen och alla andra dagar

Kroppspositivitet i form av oretuscherade kvinnokroppar, en önskan om att ändra synen på kroppar...