Med två stora inspirationskällor skapar hon sin konst – som betyder allt: ”Jag har ett behov att skapa – finns hela tiden en längtan”

Cathrine Egelin älskar skogen – den betyder allt för henne. Lika mycket älskar hon hästen...