”I min konst bearbetar jag mellanmänskliga relationer” – Filosofen Sven Lingardsz räddning av andras konst lade grunden till hans eget skapande

Konstnären, filosofen och konservatorn Sven Lingardsz har haft flera delar av världen som sin...