”Färgerna förklarar funderingar och frigör känslor” – Efter stipendievistelsen i Frankrike ser Caroline Roberts fram emot att ytterligare utveckla sitt uttryck

Caroline Roberts är nyligen hemkommen från Frankrike efter en stipendievistelse i svenskstaden,...