Krister ”KriB” Björklund och hans glada konst på plats i Svenska Dagbladet

Krister ”KriB” Björklund fann målandet som en hjälp i hans tillfrisknande under lång...