Vattenskidsolyckan startade Anders Malms stora konstnärslycka – nu har han ställt ut sina målningar över hela världen

Tack vare en stor portion kreativitet, och en olyckshändelse, kom han in på konstskolan i Gävle....