Logo Artportable
background image

Utveckla ditt företagande som konstnär - kurser för Artportables konstnärer hos Upphandlingsbryggan

2022-09-23

Vill du utveckla ditt företagande inom konst eller få hjälp med anbud? Upphandlingsbryggan erbjuder nu två kurser i tre steg där du får möjlighet att lära dig mer om konstnärskapet som företagande.

Upphandlingsbryggan utför rådgivning, utbildningar och workshops för dig som är konstnär eller jobbar med upphandling inom konst- och kultur. Genom att fungera som en brygga mellan inköpare och kreatörer lotsar Upphandlingsbryggan aktörerna genom processen med upphandling. Här får du också få stöd och hjälp i frågor som rör konstnärskapet som företagande.

Nu anordnar Upphandlingsbryggan två kurser exklusivt för Artportables medlemmar.

Utveckla ditt företag inom konst – 3 onsdagar v. 45-47

Kursen vänder sig till dig som är konstnär och vill utveckla ditt företagande inom konst. Vi tre tillfällen får du djupare kunskap kring affärsplan, juridik, hur du som konstnär kan presentera dig och annat som kommer med konstnärskapet. Upphandlingsbryggan erbjuder kunskap och vägledning så att du som konstnär kan ta ditt konstnärskap till nästa nivå.  

Läs mer: https://www.upphandlingsbryggan.com/artportable/

Anmälan: info@upphandlingsbryggan.com

Anbudsskola - 3 onsdagar v. 48-50

Vi förklarar vad upphandling av konst är, varför det finns och hur det går till. Vi lotsar dig att vara med i en upphandling. Kursen är praktisk i sitt genomförande och här finns möjlighet att ta med sig ett faktiskt erbjudande eller avtal och få konkreta råd utifrån det. Har du inget erbjudande räcker det med att vara nyfiken på processen för att kunna delta. 

Läs mer: https://www.upphandlingsbryggan.com/artportable/

Anmälan: info@upphandlingsbryggan.com

Vad är Upphandlingsbryggan?

Upphandlingsbryggan startade år 2021 av Amanda Creutzer och Henrik Thorson med tanken att vara ett stöd för den som ska planera konstprojekt eller jobbar med anskaffning av konst i offentlig sektor. Henrik Thorson och Amanda Creutzer står båda med ett ben i kulturvärlden och ett i juridiken. Amanda har jobbat med utställningar och är nu upphandlare och Henrik har en bakgrund inom teater och film och forskar i juridik. Båda upplevde på sina håll att det fanns ett hål både hos konstnärer och offentlig sektor när det kom till upphandlingar och började fundera på hur de, med sina dubbla kompetenser, kunde bidra. Numera är även Johanna Finne en del av teamet.

– Upphandlaren och den inköpande parten kan ha svårt att förstå konstens språk och parametrar. Som konstnär verkar man ofta i en kreativ värld och så ska man möta en värld där man ska vara superfyrkantig, så det är något abstrakt och ordlöst som ska in i något formulerat och mätbart. Som konstnär kan det vara svårt att förstå regelverket från det offentliga med avtal och juridik. Det skapar ganska dåliga avtal med dåliga förutsättningar och det är här vi försöker hjälpa till, säger Amanda Creutzer. 

Fördjupande kurser för dig som konstnär

Upphandlingsbryggan håller seminarier och kortare introduktioner till området och hittills har över 500 personer gått deras kurser. 

– Målet är inte att alla ska bli vinstdrivande maskiner med tillväxt som högsta dröm, utan det handlar om den verklighet vi lever i – hur ser den ut? Hur kan man behöva stöd i den? Vill man jobba gentemot stat, kommun och regioner är det bra att känna till vissa saker. Går en upphandling till domstol eller avbryts kan det leda till stora konsekvenser för konstnären och i värsta fall kan konstnären förlora uppdraget, säger Amanda Creutzer.

– Det handlar mycket om att lära sig vad som fungerar bäst för en själv, oavsett hur kommersiell eller okommersiell man vill vara. Här finns kunskapen för att kunna navigera i den här världen. 

Läs mer om Upphandlingsbryggan här!

Vilka är Upphandlingsbryggan?

Amanda Creutzer (Sverige). Utbildad upphandlare med 25 års erfarenhet som projektledare inom museifältet. Hon arbetar med folkbildning, kunskapsförmedling, utställningar och digitala produktioner. Som chef för Nordiska museet folkbildningssektion var hon med att utveckla museets kursverksamhet och digitala produktioner. Amanda har utbildat yrkesverksamma i konstupphandling samt utställningsproduktion i Sverige, Finland och Norge. I projektet bidrar Amanda med projektledning samt kunskapsförmedling i olika former.

Johanna Finne (Åland/Finland). Projektledare, producent och grafisk formgivare. Har 20 års erfarenhet inom den den kreativa sektorn och museifältet med produktion och inköp av konstnärliga tjänster som en integrerad del. Anlitad föreläsare och utbildningsplanerare vid Åbo Akademi, Kungliga Konsthögskolan och Linköpings universitet. För närvarande designansvarig vid Åland Post.

Henrik Thorson (Finland / Sverige). Verksam inom kulturutveckling och medieproduktion och arbetar med organisationsfrågor, juridik, administrativa strukturer lokalt, regionalt och på EU-nivå. Lång erfarenhet av kulturutveckling inom regional förvaltning och uppdrag för kvalitetsbiografer, kulturföreningar, förlag och teatrar. Han har även producerat en stor mängd TV program för YLE i Finland inom kultursektorn. Han är även doktorand vid Åbo Akademi i Finland och undersöker konstupphandling och offentlig rätt.

 

Matilda Wirström

Skribent

Hitta din originalkonst på

link to artportable