Erja-Riitta Salonen

Vad: Fotografi

Var: Stockholms

Pris: 3000kr – 10000kr

Erja-Riitta Salonens konstguide på Bättre Konst

Erja-Riitta återkommer ständigt till det främmande Grönländska landskapet i sin fotografi, verken fångar ögonblick men inbegriper långa tidsrymder. Bakom bilderna ligger tjugo års förarbete, och de är närmast cinematiska i sitt omfång med en antydan om naturskeenden större än oss.

Det började 1996, i mötet med det nästan surrealistiska Grönländska islandskapet. Erja-Riitta ville fånga hur annorlunda verkligheten tedde sig där, och den tidlösa skönheten som ändock visade spår av tidens tand. Erja-Riittas fotografi sträcker sig över tjugotvå år, och fångar ett klimat i sakta men oneklig förändring. Isbergen som inte sträcker sig lika skyhögt längre. Globalisering som nått Grönlands avlägsna samhälle och återfinns i allt från det skiftande gatumodet till de allt smutsigare isbergen.

Erja-Riitta är mottagare av konstnärsstipendium för sitt fotografi, deltagare i Liljevalchs vårsalong, har presenterats i den finska tidskriften Kamera, samt är utbildad bildlärare.

Se mer av Erja-Riitta på hennes hemsida.

I vår konstguide kan du läsa mer om Erja-Riitta