Med målet att få ut ukrainsk konst i världen sprider konstsamlaren Galina Tol-Fakkar kunskap om landets historia och kultur. Konstnärerna har i sin tur fått upp ögonen för den svenska konstmarknaden och den svenska historien, som ibland är sammanlänkad med den svenska. 

Konstsamlaren Galina föddes i staden Lviv i västra Ukraina, en plats som fortsatt vara väldigt viktig för henne genom hela livet. Hon tror starkt att studier av historia, konst och kultur ger oss förståelse för ett land och dess befolkning på ett djupare plan. För Galina blev besök till platser som Carl Larsson-gården, Zornmuseet och Selma Lagerlöfs Mårbacka vägen till förståelse av Sverige och svenska folket. 

Galinas samling ukrainsk konst syftar till att sprida kunskap om landet och att inspirera till nyfikenhet för Ukrainas kultur och historia. Konstverken skapar broar mellan länderna, och motiven belyser ibland även den gemensamma historia som Sverige och Ukraina har. En konstnär som Galina arbetar med som målat spännande historiska motiv är Victor Moskalyuk. Han är medlem av National Union of Artists of Ukraine sedan 1987 och ses av många som ”Folkets konstnär” i Ukraina. Han utbildade sig vid nuvarande Lviv National Academy of Arts. Under tio år var Victor Moskalyuk ansvarig för kulturarvet i Lviv vilket gjorde honom väl bekant med varje byggnad och gata i staden och resulterade i många vackra målningar.

 

”Anna av Kiev”

Den färgstarka Anna av Kiev levde mellan år 1024-1075. Anna var dotter till den svenska prinsessan Ingegerd Olofsdotter och storfursten av Kiev, Jaroslav den Vise, vars regeringstid räknas som Kievrikets guldålder. Hon var även barnbarn till svenske Olof Skötkonung, en välkänd person från tidig svensk historia. Anna fick en högre utbildning och kunde både läsa och skriva, vilket var ovanligt under denna tid. År 1051 gifte hon sig med Henrik I av Frankrike, och kröntes strax därpå till drottning av Frankrike. Från och med Henriks död 1060 ledde hon förmyndarregeringen för sin då åttaårige son, och blev därför en mäktig kvinna i Europa. På grund av en stormig och omtalad förälskelse med en gift man förvisades hon från hovet av sin son, men vid sonens giftermål många år senare försonades de igen. I ”Anna av Kiev” har Viktor Moskalyuk fångat denna färgstarka kvinna i en lika färgsprakande målning full av liv.

”Resa till fångenskap”, 2000, Victor Moskalyuk.

Målningen ”Resa till fångenskap” tar oss tillbaka till en tid då kvinnor från Europas södra kust fångades och fraktades med skepp till Istanbul där de såldes som slavar. Den omtumlande resan och mötet med den nya livssituationen i Turkiet kommer till liv genom Viktor Moskalyuks kreativa måleri. Motivet växte fram ur fantasin men ingående efterforskning om tidens kläder, skepp och historiska detaljer låg till grund för målningen. 

”Nordens Drottning”, 2017, Victor Moskalyuk

Efter att ha besökt Mårbacka blev Galina inspirerad av Selma Lagerlöfs arbetsliv och prestationer, samt av hennes väg till att bli den första kvinnliga Nobelpristagaren. Hon fastnade även för Mårbackas skönhet och de vackra Mårbackapelargonerna som är så typiska för Sverige och uppskattade i vårt land. Med naturliga pelargoner i famnen reste hon till Ukraina för att låta Viktor Moskalyuk måla av blommorna. Det blev enhyllning till Selma, till platsen och blommorna som alla spelat en så stor roll i svensk historia. Inspirerad av symboliken i Mårbackamålningen döpte Viktor Moskalyuk verket till ”Nordens Drottning”. Motivet resulterade i två exemplar, varav ett hänger i Vårdförbundets styrelserum, en gåva från Galina som tack för ett samarbete där begagnade CTG-apparater från förlossningen i Linköping skickades till tre sjukhus i Lviv, där spädbarnsdödligheten nu blivit lägst i hela Ukraina.