Den norska konstnärinnan Tove Gulliksrud har i snart 30 år utvecklat en kontemplativ inställning till sitt måleri. Redan i barndomen fanns konst i Toves liv men måleriet skulle senare komma att utvecklas till en viktig del av hennes vardag. Det var när Tove på slutet av 1980-talet var med om en olycka som målandet tog fart på riktig. Tove blev då påkörd av en bil och hennes skador blev så allvarliga att hon behövde lära sig att gå på nytt. Som ett sätt att bearbeta detta började Tove måla.

De verk Tove just nu ägnar sig åt kallar hon själv för ‘meditationer’. Tove vill att hennes konst inte ska vara för transparent. Hon menar att det är hos åskådaren som konsten bör tolkas. Samtidigt innehåller Tove Gulliksruds målningar en hel del symbolik. Trappor är ett vanligt förekommande motiv i hennes verk – enligt Tove en metafor för utveckling och att gå vidare. Mer än något annat målar Tove för att finna lugn men kanske även för att ge lugn till den som tar del av målningarna. “Konst ska verka hos den som ser den, men jag målar även för mig själv”, säger hon.

Tove har idag ateljéer både i Norge och Spanien men målar även på sitt sommartorp i Sverige. De senaste åren har konsten hamnat lite i skymundan då andra saker har kommit i vägen, men den 12:e juli medverkar Tove Gulliksrud på Artportables gemensamma nordiska utställning på Skeppsholmen i Stockholm. “Nu var tiden inne” säger Tove.

Besök Toves portfolio på Artportable: https://artportable.com/artist/tove-elisabeth-gulliksrud/ 

Besök Artportables grupputställning på Skeppsholmen 12e juli där Tove finns på plats med sina tavlor. Se mer info om eventet här!