Konstnären, filosofen och konservatorn Sven Lingardsz har haft flera delar av världen som sin verksamhetsplats: USA, Schweiz, Österrike och Sverige. De senaste 33 åren har Skåne – Båstad varit bas – och han har ställt ut på åtskilliga platser i Sverige, till exempel på Liljevachls i Stockholm.

Jag deltar i Nordvästra Skånes Konstrunda, som traditionen påbjuder för 25:e gången, 2019, samt håller ateljén öppen under somrarna, då en stor tillströmning av konstintresserade brukar uppdatera sig, alla varmt välkomna.”

Historien om Sven Lingardsz tar sin början i småländska Ljungby, där han föddes 1944. Tidigt flyttade dock familjen till USA – Los Angeles; Svens sista skolår på Venice High (där filmen Grease inspelades) och LA City College. Väl tillbaka i Sverige påbörjades en musikutbildning i Malmö – främst på grund av påtryckningar från familjen!  Konstnär?  Nej, skaffa en utbildning först, sade föräldrarna. Något som slutade med att Sven sålde pianot . . . 

– Lyckligtvis träffade jag några konstkunniga personer . . . och resten är historia.

Sven reste, som 23-åring runt i Europa och hankade sig fram som konstnär. Det blev sedan 3 år i Zürich, (där f ö hans båda söner nu bor) och därpå 11 år i Österrike – Bregenz, där hans konservatorverksamhet tog över. Måleriet fortsatte han samtidigt seriöst med och efter genombrottet 1977 ägnade han all tid enbart åt konstnärskapet. Det är få konstnärer förunnat att kunna livnära sig på enbart sitt måleri.

– 1981 flyttade jag tillbaka till Sverige – Malmö för gott. Jag har alltid haft kontakt med den svenska konstscenen.

Den teknik och det material du valt att använda skiljer sig från många andra konstnärers val. Berätta!

– Ja, man kan väl säga att det var mitt tidigare pastellmåleri, samt restaureringsverksamheten som spelade roll. Ekpannå som använts i många sekler, är ett överlägset och bestående material; avsevärt bättre än någon linneduk som färgunderlag. Pannåns jämna yta möjliggör ett detaljerat måleri – som mitt.

– Jag använder hartsoljefärg; den har egenskaper också överlägsna vanlig oljefärg: den är jämnkrämig, lättare blandbar, och innehåller en del flyktiga ämnen som kompenserar oljefärgens oönskade veckning vid tjock påstrykning, till exempel. Färgen är dyrare, men väl värd det; den är suverän! Jag använder de allra bästa naturhårspenslarna.

Sven Lingardsz målar inte direkt på ekpannån. Först grunderar han med gesso – 12-15 tunna skikt med bred spackel. Ytan känns då lite som en griffeltavla; den vita microporösa grunderingen ger perfekt vidhäftning.

Förutom måleriet ska tilläggas att Sven även arbetar i andra tekniker, objekt och framför allt med grafik – då helst stentryck, det vill säga litografi enligt den över tvåhundraåriga orginaltekniken: en plan kalksten per kulör (stentryckstekniken användes bland annat till Sveriges första frimärken – tändsticksasksettiketter). Tekniken är visserligen åtskilligt dyrare än nutida offset-teknik, men ger andra möjligheter. Stentryckstekniken har i övrigt nästan gått i graven. Sven kämpar för att denna teknik skall överleva.

Idag ägnar du största delen av din tid åt bildkonsten. Du har tidigare berättat för mig att du vill skildra människans gärning och mellanmänskliga relationer. Kan du utveckla det?

– Ja, absolut. Min bildvärld går ofta åt det surrealistiska hållet, symbolism och fiktiv realism. Jag ser mig själv som en filosof som skildrar sina innersta tankar; jag raljerar kring mänskliga påfund och religion. En liten parentes:  jag tog tidigt avstånd från mina föräldrars bokstavstrogna kristna tro – vilket säger en del om hur jag fungerar. Jag vill genom min konst också hitta balansen mellan lek/skämt och allvar och på så sätt väcka tankar som tidigare kanske inte funnits hos betraktaren.

Se fler målningar och läs mer om Sven Lingardsz på hans hemsida.

Kan du ge mig ett konkret exempel?

– Min litografi, diptyken, ”Balanserat möte” är ett bra exempel. Den består av två mötande tåg som balanserar på två staplar leksaksklossar. Den ena – det riktiga tåget – symboliserar råstyrka (tyskt från 1941 – gjordes i tusental‚ många blev kvar i öster efter kriget) men är lastat med leksaker.

– Det andra – ett brioleksakståg, har i stället vagnarna lastade med livets innehåll: ande, kropp och själ – böcker, brödet och de söta bären. Begreppen är inte heltäckande men överlappande. Här återfinns alltså kontraster som också skapar balansen mellan skämt och allvar. Flytta en kloss och allt kan rasa!

– Ironiskt nog hänger diptyken i landets största ”lekstuga”: Sveriges Riksdagshus.

Svens egna ”lekstuga”, eller snarare skaparparadis, återfinns på en skånegård strax utanför Båstad. Sven, med fru Gunilla, köpte den för 33 år sedan, i ett erbarmligt skick, men den hade potential! Gården är kringbyggd — från 16-1800-talen, rekonstruerad och utökad under tre decennier, anpassad till den konstnärliga verksamheten. Inte en spik i timran, utan återuppbyggd av Sven med teknik och material från gångna sekler: korsvirke med vasstak . . .  ett stycke byggnadshistoria.  Besökare får även ta del av en vinterträdgård, som bidrar till en ljus och hemtrevlig atmosfär.  En plats där Sven trivs, målar och även håller i sina konst- och målarkurser.

– Jag brukar ta emot högst 8 personer. Under åren har deltagarna fått lära sig mycket om teknik, material, konsthistoria och fått annan branschrelaterad kunskap. Ingen garanti för att bli  ”världsmästare” – men under några timmar en kväll i veckan har vi alla väldigt kul tillsammans, och eleverna lär sig alltid mycket nytt.

Att Sven Lingardsz har rätt meriter och kvalifikationer för att hålla i en kursverksamhet, är det nog ingen som tvivlar på. Redan 1987 blev han antagen, bland tusentalet sökande, till Liljevachls årliga vårsalong och hans triptyk ”Enighet”, blev det årets mest sålda litografi! Som ett kuriosum, vid ett senare tillfälle figurerade triptyken i ett dubbeluppslag i Svenska Dagbladet.

Till sitt cv kan han bland annat räkna in prestigefyllda utmärkelser som ”Ellen-Trotzig-stipendiet” och och blev ”Åse o Rikard Björklundstipendiat” något år senare. I Lyon, Frankrike, fick han, bland flera hundra konstnärer, förstapris i ”Triennalen för figurativ konst”, och strax därpå guldmedalj från ”Accademia Italia delle Arti e del Lovoro”. Verksamheten har dokumenterats i TV-Arte, och visats flera gånger över merdelen av Europa (2014 och framåt). Dessutom har Sven medverkat i ett antal konstböcker och internationella publikationer. Hans konst är representerad och finns över stora delar av världen. Han ställer gärna upp som föredragshållare, där han berättar om konst i allmänhet och sin egen i synnerhet.

Närmast framöver: Konstrundan under påsken, busslaster med konstintresserade besökare, konstföreningar året runt, samt andra evenemang och besök, med många värmande samtal och diskussioner. 

Sven och Gunilla rekommenderar också en tur i den intilliggande historiska trädgården som Gunilla varje år får att blomstra till en närapå fulländad prakt. Trädgården har visats vid flera tillfällen i TV och är skildrad i flertalet trädgårds- böcker och tidningar. I år visas den i oktober på ”Månskensrundan”. Då hålls även galleriet öppet. Sven berättar också gärna om gårdens bygg- historik och teknik.

Se fler målningar och läs mer om Sven Lingardsz på hans hemsida.

Följ Sven Lingardsz på Facebook och/eller på Instagram.