Den autodidakte konstnären Emanuel Arnesson rör sig mellan stora motivspektrum i sina målningar. Som officer inom svenska marinen finner han mycket av sin inspiration ute till sjöss. Kontrasten av att vara i land medför en mer öppen förståelse för vardagens stillhet och realism. Det är sinnesstämningarna från dessa två livskontraster som Emanuel porträtterar i sin konst. Motsatserna lyfter varandra, både i konsten och i livet som helhet.

Du ställer just nu ut i Artportables Showroom. Hur växte sig ditt konstnärliga skapande till liv?

“Jag har alltid tyckt om att vara kreativ och har sedan länge skissat med blyerts. När jag var tonåring gav mina föräldrar mig ett staffli och penslar i födelsedagspresent, vilket fick mig att börja måla med akryl. De måste nog tänkt att det passade mig, vilket visade sig att de hade helt rätt i.”

I början när Emanuel främst skissade hade han ett stort kontrollbehov. Teckningen skulle vara färdigutformad i huvudet innan pennan nuddade pappret. Det fanns ingen plats över för ett mer abstrakt tänkande, men det korrekta kunde även hämma honom. Genom att våga släppa på sin kontroll, i kombination med att han började röra sig med andra tekniker än blyertspennan, kom Emanuel in på en mer färgrik kulör. Den färgstarka paletten bidrog i sin tur till att han även vågade röra sig mer mot de abstrakta motiven. Idag växlar Emanuel mellan både realistiska och abstrakta motiv.  

För stunden jobbar du främst med olja och bläck – varför?

“När jag gick ifrån skisstekniken började jag arbeta med akryl. Det var först när mina två mentorer sa åt mig att jag nyttjade en oljeteknik och inte en akrylteknik, som jag vågade mig på att arbeta med olja. Jag är väldigt tacksam att de berättade detta för mig då jag relativt snabbt insåg att olja passade mig bättre rent teknikmässigt.”

Varför har just måleriet blivit ditt uttrycksmedel? 

“Att måla är mitt sätt att koppla av och bearbeta intryck. Måleriet är min dagbok med bilder istället för ord, mitt sätt att få utlopp för saker och ting som jag upplever.”

Emanuel inspireras av sina egna sinnesstämningar i måleriet. Vanligen är det i motiven som dessa framträder mest, men även verkets titel kan få en påverkan. “Jag tycker det är spännande att utforska hur en tavla kan komma att skifta betydelse från första anblick till att man får reda på verkets titel”, berättar Emanuel. “Det är främst i mina bläcktavlor man kan finna inslag av mina egna sinnesstämningar. Det är även de som ofta kan skifta betydelse när man får reda på titeln. Felaktigt ändamål är en av mina bläcktavlor och som vid första anblick kan tolkas som en lyckosam berättelse. Men med titeln tillkommer ytterligare ett lager som får betraktaren att fundera en gång till över vad det egentligen är som berättas. Samtidigt vill jag inte alltid beskriva mina tavlor för detaljerat, då det medför att man lätt formar betraktaren. Jag finner en glädje i att höra andra människors tolkningar av mina tavlor, och då speciellt de som finner en helt annan mening i dem än vad jag själv gör.” 

”Felaktigt ändamål”

Utöver din konstnärliga verksamhet arbetar du som officer inom svenska marinen. Hur går dessa till synes skilda världar ihop? 

“Det är en väldigt bra kombination. Det är påfrestande att vara ute till sjöss, både själva arbetsrollen i sig men även att jag i dessa perioder lever väldigt nära inpå andra människor. Min lediga vardag ser väldigt annorlunda ut från mitt arbete. Jag är mer isolerad och får vara kreativ på ett helt annat sätt. Men kontrasterna bär upp varandra. Jag tror inte jag skulle kunna ägna mig helt åt konsten. Jag är i för stort behov av det sociala och sinnesintrycken som det medför. Att sitta helt ensam och endast måla om dagarna tror jag snarare skulle hämma min kreativitet.” 

Hur har ditt konstnärskap utvecklats över tid och vad är det fina med att tiden går, sett till ditt konstnärliga skapande? 

“Jag tycker själv att jag har utvecklats väldigt mycket. Det är härligt att konst åldras i takt med att man själv mognar. När jag först började måla rörde jag mig mycket inom pop-konsten, då jag hade ett stort behov av att uttrycka mig mer explosivt. Idag ser man knappt något inslag av pop-konst i mina tavlor. Mina tavlor tilltalar folk i min egen ålder, och har gjort det under hela tiden som jag har målat.”

Så din konst åldras även i takt med din publik? 

“Ja, det skulle man kunna säga!”

Besök Emanuels portfolio på Artportable och besök utställningen i vårt showroom på Åsögatan 176 (Fram till 9 juli)