Anders Ringström tog avstamp i sin fritid när han började skapa sina fotoalster. Konstverken var från början ”en kanal för återhämtning mellan varven på ledig tid”. De fotografier Anders tar och därefter bearbetar digital har blivit en form av meditation för att ge betraktaren en stund till ”stilla eftertanke”.

 

Vad har du för bakgrund och hur kom det sig att du började med fotografi?

– Som 52 år i dax dato, med de sista 10 åren boendes i Årnäs (Mariestad) har jag hunnit med att arbeta med lite av varje som huvudsaklig inkomstkälla. Främst inom sektorn för omsorg de sista 23 åren. Där har jag arbetat framförallt för personer med olika typer av funktionsvariationer. Ett arbete som så klart på sitt vis tar sin energi. Så lite utan några egentliga ambitioner eller prestationer tyckte jag det kunde vara kul att prova på att börja skapa någonting. En kanal för återhämtning mellan varven på ledig tid.

– Att det blev just kategori fotokonst var ett naturligt val då jag sedan ungdomsåren varit intresserad av just fotograferandet i alla dess former. Helt enkelt en spännande parallellvärld att fly in i.

 

Kan du minnas några tidiga influenser som påverkat dig? Konstnärer eller händelser i ditt liv om inspirerat dig?

– Har väl egentligen inte (medvetet i alla fall) låtit mig ta intryck av något /någon speciell förebild i mitt skapande. Intentionen har varit försöka hitta en egen stil i det jag gör. Kan kanske vara så gällande känslan för betraktaren att en del i det jag skapar förvisso går lite åt det inte alltför sprudlande glättiga. Jag försöker få fram någon slags stilla eftertanke för den som betraktar.

 

 

Hur går din skapandeprocess oftast till? Samlar du på dig idéer som sedan får utlopp i dina fotografier eller sker uttrycket i stunden?

– Jag ”fotar” uteslutande mina alster med mobiltelefonen och gör även efterarbetet via redigeringsprogram på densamma. Samlar inte helt ovanligt på mig en väldans massa råmaterial först innan jag sedan sätter igång med den fortsatta skapandeprocessen. När tiden och lusten infinner sig.

 

Var hittar du motiven till dina verk och hur kommer inspirationen oftast till dig?

– Att jobba i den form jag gör, ger mig väldigt stor frihet i hur slutresultat – stämningar och stil och form blir. Det ena fotot går därför nödvändigtvis inte ”hand i hand” med det andra alla gånger. Då jag heller inte har fokuserat så mycket på just en speciell nisch i mina verk blir mina avbildningar väldigt olika. Alltifrån ställen jag besökt i vår stora vida värld till en enkel liten strumpa hängandes i ett badrum. Kort sagt tas nog intrycket till det jag gör oftast direkt på plats i ”häret och nuet” framför mig så att säga. Om det där i finns något att jobba på, något som kan ge en eventuell betraktare ett utbyte eller en extra tanke.

 

 

Sist men inte minst, vad händer härnäst? Har du några kommande projekt eller idéer som snart kommer få ta form? Har du några fler inplanerade utställningar?

– Så klart otroligt kul att få ställa ut här i vår Kungliga huvudstad. Tidigare i somras hade jag några av mina alster uppsatta för Sösdala art&design room. Framledes kommer jag att synas på Galleri Värmland nu i september.

 

Du kan se Anders Ringströms fotografier ställas ut i Artportables showroom på Åsögatan 176 under början av augusti.