Gunnel Sahlins glaspjäs Rugosa. Foto: Sten Nygren

En gigant inom Svensk formgivning ställer ut en mästerlig serie på Galleri Glas. Bättre Konst är på plats och påminns om konstens värde.

I nära anslutning till den mindre trafikerade av Östermalmstorgs tunnelbaneuppgångar ligger Galleri Glas. Från det kalla aprilvädret på Nybrogatan möts man av en nästan sakral stämning. Fyrtio unika pjäser står vördnadsfullt placerade på podium.

Gunnel Sahlin på Galleri Glas. Foto: Sten Nygren

Tankarna rör sig från Kaliforniska designprodukter till växters celldelning. Gunnel Sahlin hämtar inspiration både från amerikansk popkonst och svensk natur, och mötet färger emellan och vad som sker däri.

I de skissade förlagorna till glaspjäserna märks Gunnels bakgrund som modetecknare. Ett lekfullt engagemang anas som inte är lika framträdande i glaspjäserna, vilka ställer högre krav på att tas på allvar. Lekfullheten finns att finna även i dem, men de vågar framförallt sträva efter något utöver det vardagliga.

Skissade förlagor. Foto: Sten Nygren.

Något faller på plats när verkens växt-inspirerade latinska namn avslöjas. Pjäserna är som ögonblick plockade ur skeden större och längre än vi har tillgång till, föregångare till främmande men omisstagligt besläktade former av liv. De första cellerna som håller på bildas.

Mästerverket i samlingen, Rugosa, tillhör en skara pjäser som tycks kröka ljuset kring sig, som en länk mellan det kroppsliga och det rumsliga.

Spirogyra, Mirabilis, och Bryophyta. Foton: Pelle Bergström

Idag finns befogad skepsis inför allt som gör sig märkvärdigt och förmer. Känslan av vördnad reserveras för det som förtjänar det. Men vad förtjänar den mer än livet och ljuset självt?

Gunnels långa erfarenhet som glasblåsare märks i det felfria glashantverket. Med en karriär på över 30 år inom glaskonst måste hon betraktas som en av Svensk formgivnings giganter. Verksam som mönsterdesigner på Kasthall, och glasblåsare på Kosta Boda. De flesta första introduktion till henne var nog från samarbetet med IKEA som inleddes 2009.

Besök Galleri Glas på Nybrogatan 34, Stockholm

Utställningen Memo Color är öppen tills 12 Maj