Bild ovan från Randi Eggens portfolio på Artportable

Många konstnärer kämpar för att ta nästa steg i karriären vilket ofta hänger på att bli utvald av en jury eller att lyckas övertyga en köpare. Läs om fem situationer där din portfolio bör hålla den absolut högsta kvalitén för att maximera dina chanser.

Skolansökningar

Urvalet till landets konstskolor är ofta knivskarpt och många upplever det svårt att presentera sig på ett så attraktivt sätt som möjligt. Här är en professionellt utformad portfolio avgörande för dig som konstnär. Den bör framhäva din talang och visa din vilja att växa och utvecklas.

http://aws.artportable.com/artist/lisa-torner/

Offentliga uppdrag

Målet för den mogna konstnären är ofta offentliga uppdrag. Dessa kan vara en stor inkomstkälla och en fantastisk möjlighet att få sin konst exponerad. Även dessa kräver någon form av portfolio, oftast en som beskriver ett tänkt eller pågående projekt. Förutom skisser och ritningar på den färdiga produkten behövs också budgetförslag, tankar bakom projektet, tidsplanering och framförallt – att visa att man är lyhörd och kapabel att möta kraven som uppdragsgivaren ställer.

När det är dags att ställa ut din konst bör någon sorts portfolio i fysisk form finnas till hands, oftast en pamflett eller broschyr. I denna bör man kunna läsa om ditt konstnärskap, om verken som visas på utställningen och framförallt hur man når dig för vidare frågor om samarbeten eller affärsmöjligheter.

http://aws.artportable.com/artist/ingrid-roth/

Konstnärsstipendier

Efter studierna kan konstnärsstipendier vara en gudagåva för hårt arbetande konstnärer. De kan innebära skillnaden mellan stulna timmar på kvällarna och att skapa konst på heltid. Här är det viktigt att ta in synpunkter från oberoende parter som har tidigare erfarenhet av ansökningar, och att slå an precis den ton som stipendie-utlysaren efterfrågar.

http://aws.artportable.com/artist/susanne-langre/

Alla tillfällen när man inte kan stå till tjänst och samtala om sin konst

Din portfolio bör kunna föra din talan de gånger du själv inte kan vara på plats för att förklara och sälja in din konst. Man vet aldrig vilka vägar den kan ta och var den till slut kan hamna. Ett professionellt dokument som innerligt representerar dig och din konst är en värdefull investering.

Skapa din portfolio på Bättre Konst