– Artportable möjliggör direkta möten mellan många olika konstälskare. Dessutom är det en fantastisk plats att upptäcka, köpa och kontakta en stor diversitet av konstnärer.
Så beskriver Manuela Cobos, Artportables Head of Culture, tjänsten hon själv arbetar för och använder sig av på fritiden i sitt eget konstutövande.

Sök jobb på Artportable här

På Artportable är vi stolta över att ha medarbetare som verkligen brinner för sitt yrkesområde. Manuela Cobos, Head of Culture, eller som vi själva vill yttrycka det; vår alldeles egna konst- och kulturmotor, är långt ifrån ett undantag i sammanhanget.

Manuela strävar ständigt efter att skapa skillnad för konstnärer. Att kunna erbjuda dem ett sammanhang som möjliggör att verken når ett större publik, både digitalt och i verkligheten.

– Mötena med våra härliga, kreativa medlemmar som älskar konst är det bästa med mitt jobb. Det är fantastiskt att ha möjlighet att träffa dem och ta del av deras arbete och tankar.

På Artportable arbetar Manuela med att designa och facilitera workshops för teamets utveckling. Detta för att få fram en gemensam kultur som alla mår bra av – både medarbetare och konstnärer.

– Företagskulturen är en förutsättning för att kunna vara hållbara och leverera produkter och tjänster vi kan var stolta över samtidigt som som våra medlemmar har stor glädje av tjänsterna.

Enligt Manuela är konst som mest spännande när den skapas och tolkas i ett kulturellt sammanhang. Hon beskriver det som en djupt mänsklig företeelse, ibland tillsynes helt onödig men också fullkomligt väsentlig.

– Konsten är ett kommunikativt mysterium med många syften. Den finns för att bekräfta och förstärka rådande samhällsvärderingar, normer och maktstrukturer. Därför behövs också konst för att få syn på det som är osynligt i kulturen, för att sedan ifrågasätta och utveckla den.

På sin fritid ägnar Manuela mycket tid åt sitt eget konstutövande. Förutom att umgås med sin familj och hunden Banksy sysslar hon därför med permakultur, design och skissar gärna på hur vi i framtiden skulle kunna nå en omställning till en fossilfritt, ekonomiskt samhälle.

Upptäck fler av Manuela Cobos konstverk i hennes portfolio.

”Vi har kul, levererar det vi lovar och lite till”

Vad tycker du är det bästa med företagskulturen på Artportable?

Att den är inkluderande och alltid under konstruktion. Vi alla skapar den tillsammans genom att prata och reflektera över våra värderingar och beteende.  Dessutom har vi alltid våra medlemmars bästa som högsta prioritet. Vi har nog helt enkelt skapat en välkomnande atmosfär där man inte behöver vara någon annan än sig själv. Vi har kul, levererar det vi lovar och lite till!