Bli medlem på Artportable!

Hur gör konstnärer för att få ställa ut? Gallerivärlden kan delas upp i många kategorier, men två som kan vara bra att skilja på är traditionella och fria gallerier. Vi berättar om den ena änden av skalan – de allra mest etablerade, internationellt erkända gallerierna: Traditionella gallerister.

 

Galleriet representerar konstnären

De traditionella gallerierna har dubbla verksamheter: de presenterar spännande konst för besökare, och hjälper konstnärerna genom att representera dem.

Representationen är ett form av management, där konstnären får hjälp med allt från administration till marknadsföring och logistik. Galleristen lagerhåller ofta konstverk och hjälper till med transport till externa utställningar. Det skiljer sig åt hur galleristerna arbetar för att hjälpa konstnärerna med försäljning, men de flesta har breda kontaktnät bland konstköpare, institutioner och konstmässor.

Konstnären knyts mer eller mindre exklusivt till galleriet. Det betyder att galleristen får ensamrätt till att representera konstnären i olika sammanhang och provision på såld konst – lite som ett skivbolag. Provisionen kan se olika ut, men ligger ofta upp mot 50%. 

 

Vikten av ett CV

De traditionella gallerierna är ofta väletablerade och namnkunniga aktörer i konstvärlden. De kan därför välja sina konstnärer noggrant. Det går inte att sticka under stolen att utbildning och ett långt CV är väldigt viktiga komponenter när de sållar bland alla konstnärer som visar intresse. Galleristerna scoutar ofta efter intressanta konstnärskap på just konsthögskolornas examensutställningar. Det händer att autodidakta och mindre etablerade konstnärer plockas upp, men det är ganska ovanligt.

För att en gallerist ska bli intresserad av en konstnär måste först den övriga konstvärlden ta den på allvar. Konstutbildningarna är det effektivaste sättet att knyta den sortens kontakter och få möjlighet att visa upp sig. De flesta konstnärer som är verksamma på den professionella arenan har gått en sådan utbildning, men för den helst slipper finns det en annan möjlig väg att ta.

 

Nätverkande och att visa kompetens

Konstnärens utbildning är ett sätt för galleristen att försäkra sig om att den, utöver den konstnärliga talangen, är seriös och professionell. Den som inte utbildat sig måste visa att den har de egenskaperna på annat sätt, till exempel genom att nätverka. Grupputställningar tillsammans med mer etablerade konstnärer och andra sorters samarbeten kan ta konstnären en bra bit på vägen.

För att ha en chans att slå igenom som autodidakt måste konstnären se till att bli just det – självlärd. Ett sätt att ”utbilda” sig utanför skolorna är att frekventera gallerier och utställningar. Konstnären behöver hitta ett sätt att hålla koll på vad som händer i samtidskonsten just nu, vilka olika inriktningar gallerierna har, hur snacket går och vilka individer som kan tänkas vara intresserade av det egna konstnärskapet. Utställningarna är också ett jättebra tillfälle att knyta kontakter och nätverka. Att prata med och lära känna så många gallerister, konstnärer och andra nyckelpersoner som möjligt är det bästa en autodidakt konstnär kan göra.

 

Woman in front of paintings

Bli medlem på Artportable!

Vem kan ta kontakt?

Att söka sig till ett galleri är som att söka ett jobb. Konstnären behöver göra sin research och visa att den är intresserad av just det här galleriet och inte bara att bli utställd generellt. Till exempel har många gallerier tydliga inriktningar eller fokuserar på vissa typer av konst. Hur den egna stilen, tekniken och temat passar in på det specifika galleriet är något som alla konstnärer behöver kunna motivera innan de tar kontakt.

De traditionella gallerierna får väldigt mycket mail och besök från konstnärer som vill arbeta med dem. Konstnären behöver hitta ett sätt att sticka ut från mängden, allra helst med en rekommendation från någon vars åsikt galleristen respekterar. Det är klokt att börja med att besöka utställningarna och nätverka sig till de där nyckelkontakterna som sedan kan hjälpa en vidare. 

 

De traditionella galleristerna befinner sig i den ena änden av en lång skala utställningsmöjligheter som jobbar på många olika sätt. Många gallerister bryr sig mindre om konstnärens utbildning och nivå av etablering. Om du vill sikta mot de traditionella gallerierna behöver du ställa ut på andra platser först – läs till exempel om en fri aktör här!

Bli medlem på Artportable!