Anthony Harvey är en av de senast upplagda guiderna.

Kärnan i Bättre Konsts verksamhet är den dynamiska portfolio-tjänsten Konstguiden. Guiden, som gynnas av att hållas relevant och aktuell, drar in konstintresserade och uppdateras kontinuerligt i samråd med byråns Konstkordinatorer. På så sätt blir Konstguiden en så kallad leadsmotor för konstnärerna. Nya affärsmöjligheter uppstår och Konstkordinatorerna rapporterar om en kraftigt ökad mängd förfrågningar till konstnärerna.

Som ett kraftfullt digitalt redskap för varje konstnärskap är guiderna utformade för att maximera antalet förfrågningar från konstköpare och gallerister – både från konstnärens egen bekantskapskrets och från nya kontakter. Konstnärerna uppmanas att dela guiden till Facebook, länka till guiden i sin Instagramprofil, länka till guiden på sin hemsida, länka till guiden i ansökningar till anställningar, be nära och kära att dela guiden, samt att uppdatera guiden med nya verk och information.

Fotoguiden på Bättre Konst.

Den fulla produkt-sviten består av byråns stora räckvid genom sociala medier, den skräddarsydda konstguiden, samt coachning för hur guiden ska användas på bästa sätt. Sammantaget har konstnärerna ökat synligheten och intresset kring det egna konstnärskapet. Det är en en dominoeffekt som ökar i och med att konstnärerna lär sig använda guiden på rätt sätt.

Bättre Konst arbetar som en contentbyrå och är ingen webbshop. Därför tar man ingen kommission för sålda verk och konstnärerna behåller alla intäkter från sina verk. Avgiften är begränsad till en startavgift. Anslut ditt konstnärsskap här