Grundarna Erik Nordlander och Johan Höök

Hosono fortsätter utvidgandet av bolaget och mer än dubblar sin omsättning, samt utökar räckvidden för konstplattformen Bättre Konst.

Hosono 3 Content mer än dubblar omsättningen till över 5 miljoner kronor, jämfört med 2,3 under byråns första år i fjol. Grundarna Erik Nordlander och Johan Höök är inte förvånade över tillväxten inom byråns konstsatsning.

– Vi har alltid vetat att det finns en hunger i landet efter bra konst, och de konstnärer vi samarbetat med under året har bara haft lovord att säga om oss och den synlighet vi ger dem.

Medan omsättningen ökat har vinsten mer än halverats.

– Ja, precis som våra kunder satsar vi på kvalitet. Vi tänker långsiktigt och återinvesterar vinsterna i vår konstplattform vilket möjliggör nya satsningar. Vi har breddat våra kanaler inom plattformen till att även inbegripa arkitektur, foto, och design. 

Bättre Konst har nyligen även smygöppnat sitt dolda showroom i lokalerna på Åsögatan.

– Vi är mycket glada över intresset folk har visat för vårt showroom! En efterlängtad konstnärscomeback var först ut till vår egen och vår publiks stora glädje.

Under april växte Bättre Konsts digitala räckvidd till över en halv miljon, med cirka femhundra konstnärer som aktiva användare av plattformen. Grundarna lyfter fram den nära relationen med kunderna som framgångsreceptet.

– Kreatörerna vi samarbetar med är genomgående nöjda med det synliggörande arbetet vi utför åt dem, och den förtroliga relation vi bygger. Vi är och ska vara den första de ringer när strategiska beslut om konstkarriären tas.

Kärnan i arbetet står bland annat byråns Konstkoordinatorer för.

– Konstkordinatorerna utför verkligen inspirerande arbete. De sliter hårt för att torgföra våra kreatörer till vår växande publik, vilket ger utdelning för alla inblandade, och gör det möjligt för oss att öppna ännu flera kanaler. Det känns jättebra.

Är ni då nöjda, undrar jag.

– Vi är inte missnöjda. Men inte färdiga. Utrymmet att växa är enormt.

Stämningen på kontoret är god. Kommer det firas nu, frågar jag Erik Nordlander.

– Ja du, Påsk-Hööken kanske tar med sig något spännande påskägg, vem vet?