Bättre Konsts nya konstkoordinator Karin Ångström Hogg ser fram emot att jobba med Sveriges största konstpublik. Med sig till redaktionen tar hon ett internationellt nätverk och erfarenheter från London konstvärld. Hon vill hjälpa konstnärer att ta nya steg i deras karriärer.

Bättre Konst expanderar och rekryterar Karin Ångström Hogg, som kommer ansvara för ett hundratal kreatörers synliggörande.

– Det känns jättekul att komma in under denna tillväxtfas, och att få jobba med Bättre Konsts breda skandinaviska publik. Den innebär stora möjligheter att torgföra begåvade kreatörer.

På sikt vill Karin ansvara för expansionen västerut mot mot den brittiska marknaden.

– Så småningom ser jag att nätverket jag byggt i London kan bli Bättre Konsts nyckel till den brittiska marknaden.

Med sig tar Karin erfarenheter från kommunikations och public relations-uppdrag på framstående gallerier i östra London.

– På Space Gallery jobbade jag med community outreach, vilket inbegrep allt från synliggörande av lokala konstnärer till att kurera utställningar. Jag har sett hur relationsbyggande med begränsade resurser är möjligt i varenda interaktion med ens publik.

Public relations-arbetet har Karin varvat med ett aktivt konstnärskap, som inleddes med ett exklusivt stipendium för examensutställningen vid London Metropolitan University.

– Det var jättekul! I min examensutställning arbetade jag med kroppen och skulpturer i skumplast inslagen i latextyg. Det var hedrande att vara en av de få som fått det.

Foto från Karins examensutställning

Karins passion inom konsten är dess terapeutiska potential, vilket ledde till master-utbildningen i bildpsykoterapi vid Goldsmiths University, samt det egna företaget Expressions Art Therapy.

– Konst kan vara en form av överlevnad! I min eget konstnärskap insåg jag den terapeutiska potentialen i den, vilket ledde till masterprogrammet i bildpsykoterapi. Jag arbetade med det både inom den vanliga sjukvården och skolsystemet. Sedan i det egna företaget fokuserade jag på en mer holistisk bildterapi. Jag erbjöd dels privat konstterapi, men ledde även grupper med olika teman som bildterapi, mindfulness, och mandalas.

På kort tid har Karin påbörjat nästa led i Bättre Konsts expansion.

– Med Bättre Konsts växande räckvidd ges jag möjligheten att komma i kontakt med konstnärer och gallerier över hela Skandinavien. Jag är redo att inspireras av den svenska konstscenen, och att en dag ta Bättre Konst över kanalen till Storbritannien.

Kontakta Bättre Konst