Konstverk: Från Anthony Harveys portfolio på Bättre Konst.

Sedan i julas jobbar samtliga sju anställda på contentbyrån Hosono så gott som enbart med den egna konstplattformen Bättre Konst. Till hösten får sajten ett internationellt namn, ny design och konstsatningen når ut i Europa.
– Vi kommer att bli ett nytt Behance för konstnärer.

Hosono förväntas återigen dubbla omsättningen och därmed nå över 12 miljoner under bolagets tredje år. Grundarna Erik Nordlander och Johan Höök är inte oroade för minskade intäkter till följd av satsningen på konstnärer.

– Vi har idag en plattform där konstnärer, fotografer och konsthantverkare får kraftigt ökad exponering. Vi riktar ett strålkastarljus mot dem och kan ta betalt för det – därför kommer vi att kunna fortsätta dubbla omsättningen när vi växer med fler länder.

Hur återinvesterar ni?

– Vi investerar i vår internationella plattform som lanseras i september och bygger ut vårt produktutbud. Framförallt görs investeringar i utveckling av marknadsföringsteknologi som ökar exponeringen ytterligare för våra kunder – det handlar om att bygga ett portfolioverktyg för konstnärer med trafik från oss och från konstnären. Vi investerar i fantastiskt duktig personal samtidigt som vi utvidgar upptagningsområdet för våra kunder.

Grundarna Erik Nordlander och Johan Höök

Facebooksidan Bättre Konst har idag 15000 följare och når halvmiljonen människor i månaden. Ni arbetar med cirka 1000 konstnärer. Hur uppehålls relationen?

– Vi är och ska vara den första de ringer när strategiska beslut om konstkarriären tas. Vi har både digital närvaro och relationer som vi bygger aktivt varje dag. Kreatörerna vi samarbetar med är genomgående nöjda med det synliggörande arbetet vi utför åt dem och den förtroliga relation vi bygger. Våra konstkoordinatorer arbetar för att hålla kontakten och tillhandahåller en rad byråtjänster utöver vår portfolio. Vi har även ett annonssamarbete med Svenska Dagbladet där vi syns med en rad konstnärer i kulturdelen på lördagar.

Vad händer härnäst?

– I höst expanderar vi inom Europa. Samtidigt kommer vi att växa mest i Sverige och Skandinavien. Det innebär att vi utlyser några nya tjänster hos oss (exempelvis Marknadschef), men vi vill helst inte växa ur vårt fina kontor på Åsögatan, Södermalm.

Vad gör att ni lyckas bättre än andra digitala konstplattformar?

– Vi säljer inte konst, vi skapar synlighet och förfrågningar till konstnärer. Många konstnärer och konsthantverkare står handfallna vad gäller marknadsföring. Samtidigt vet vi att marknadsföring varit en nyckel för merparten av de konstnärer som idag anser sig kunna leva på sin konst.

Bättre Konst har under året smygöppnat sitt dolda Showroom i lokalerna på Åsögatan. Berätta.

– Trycket är extremt stort på att ställa ut i Stockholm, men det är få förunnat att få ställa ut sin konst på ett etablerat galleri här. Antingen anses man inte hålla måttet eller så målar man i en stil som inte förmodas tilltala publiken enligt galleristen. Vi erbjuder fler vägar in till synlighet i Stockholm för våra konstnärer. Vi har ett Showroom på vårt kontor där vi kontinuerligt ställer ut och fotar konst. Vi filar också på ett samarbete med gallerier som vi rullar ut under hösten.

Artikeln publicerades i Aftonbladet 23 augusti.