Tove Gulliksruds skapandeprocess har under den senare tiden präglats av en omvärld satt i oro. Artportable tog tempen på konstnärinnan som känner sig lika omsluten som inspirerad av en tumultartad tidsanda.

– Eftersom att världen idag på många håll uppfattas som kaotiskt så är det just den känslan jag utgår ifrån när jag sätter mina motiv. Nu på sistone, på grund av det rådande läget med Coronakrisen, har det blivit alltmer dystra färger jag målat med.

Många individer, tillika konstnärer, skulle skriva under på att tillvaron året 2020 mer eller mindre varit som att vakna upp ur en nykörd torktumlare som varje natt vältrar en till sömns. Inte minst i länder där restriktionerna varit hårdare än i Sverige kan varje dag upplevas som att man behöver lägga livets pusselbitar på nytt. För konstnärinnan Tove Gulliksrud, som påpekar att omvärldens oro varit en drivande inspirationskälla i hennes skapande, handlar mycket av artisteriet om att processa komplexa världshändelser genom olika färger och former.

När känner du dig som mest inspirerad?
– Många impulser kommer från vackra naturfenomen som exempelvis solnedgångar, men det kan även vara en stark känsla av vad som helst. En annan sak jag inspireras av är stora politiska frågor som bland annat flyktingkrisen.

Hur kom konsten in i ditt liv?
– Första gången jag var på konstutställning minns jag verkligen. I väldigt ung ålder blev jag medtagen av min mor på en utställning med Picasso i Oslo. Min grundskola låg även i närheten av ett museum som jag spenderade mycket tid på.

Vad brukar folk ge dig komplimanger för?
– Min uppfattning är att den uppskattas mer än vad jag själv vågar ta till mig, det är ju folk som köper den och så. Hittills har jag dock inte haft så mycket mod att utföra utställning. Det tror jag hänger lite på att min mor var så duktig på att måla.

Finns det något tema kring din konst?
– Mitt tema är världen omkring mig, naturen som jag ser den och det filosofiska känslolivet som kommer med det. Många gånger tenderar temat även att bli väldigt politiskt. Flyktingkrisen har exempelvis påverkat mig mycket i mitt skapande. Även om jag inte sitter och just avbildar en asylsökande i ett flyktingläger i rena detaljer så påverkar det min sinnesstämning markant. Det kan bland annat framkalla en viss typ av färger och former i mitt konstnärskap.

Kan du minnas några tidiga influenser till ditt konstnärskap? Andra konstnärer eller bara företeelser i ditt liv om inspirerat dig?
– Det är allt från Pablo Picasso till Edvard Munch – och så älskar jag Salvador Dalí. Jag skulle dock inte säga att jag är besatt av klassiker, utan gillar nog mer den moderna och abstrakta konsten. Det är många därifrån som har inspirerat mig och jag sporras även mycket av kvinnliga konstnärer.

Sist men inte minst – vad händer härnäst? Har du några kommande projekt eller idéer som snart kommer få ta form?
– Jag har en utställning i oktober som är i förbindelse med en välgörenhetsorganisation i Stockholm där alla pengar går till humanitärt arbete.