Vi lever i en allt mer globaliserad värld där massproduktion är en vana. Parallellt med detta ökar samtidigt intresset för hantverk – Vi finner något exklusivt i en produkt som är handgjord och tillverkad lokalt. Hantverkare börjar också ställa sig i framkant gällande frågan om hållbar utveckling.

Som hantverkare arbetar man i en tradition som bygger på äldre teknik. Hantverk handlar om att ta tillvara på material och att följa processen. Vissa delar av hantverket handlar om det praktiska och vissa delar om delar handlar om det visuella.

Foto: Hattmakarna.se

Foto: Studio supersju – Hantverkskollektiv

För en mer hållbar utveckling krävs inte bara att fler och fler varor tillverkas lokalt och med snälla material. Hållbar utveckling är ett begrepp som diskuteras allt oftare och innefattar tre olika inriktningar – ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Om man tänker på ekologisk hållbarhet så finns det gott om material lokalt och naturmaterialet går dessutom att återanvända. Även gällande ekonomisk och social hållbarhet har hantverket något att tillföra. Att kunna återskapa är bra ekonomiskt, men hantverket är också ett yrke där kollektivet är viktigt. Allt fler både i Sverige och globalt lider av psykisk ohälsa. Att mötas i en syssla där man använder sina händer är inte bara ett sätt att koppla av och stressa ner. Det sociala utbytet är grundläggande och olika hantverk kompletterar varandra. Att ta tillvara på lokal kunskap och även lära sig om andra kulturers hantverk stärker en gemenskap.

Foto: Minnenas Journal (1942)

Foto: Konstnär Johanna Thörnqvist