Konsten har länge funnits runt Gunilla Wistrand. Hon utbildade sig först till socionom och
studerade sedan 5 år på Dômens Konstskola i Göteborg. Under den tiden utvecklade hon sina
färdigheter och konsten fick en central plats i hennes liv.

Senare i livet blev Gunilla intresserade av större och djupare frågor i livet. Hon gick då en
mediumutbildning och Gunillas konst har sedan dess inspirerats av det som universum säger till
henne – de symboler som universum ger. Själv kallar hon det autoskrift och ser vissa av hennes
verk som en utveckling av det uttryck Hilma af Klint var en pionjär inom. “Jag får lite tips av
universum” säger Gunilla.

Den här inspirationen har visserligen utvecklat hennes kreativitet men konsten har alltid funnits
där. Gunilla har i hela sitt liv varit nära sitt skapande. Färg och form har länge varit viktigt; “utan
färg är konst inte så rolig” säger Gunilla. Just kombinationen färg och form har alltid uppmuntrat
henne och hon har även intresserat sig för skulptur.

Gunilla Wistrand använder sig just nu framförallt av akvarell och gouache – tekniker som hon
anser lämpar sig bäst för det hon vill uttrycka med sin konst. Tidigare har hon ställt ut i både
Göteborg och Varberg men är just nu i farten att utveckla sitt nyfunna uttryck.

Besök Gunillas portfolio: https://artportable.com/artist/gunilla-wistrand/