Foto: Christie’s: Det digitala konstverket ”Everydays: The First 5000 Days” av konstnären Mike Winkelmann, känd som Beeple

För några veckor sedan såldes ett digitalt konstverk för cirka 600 miljoner svenska kronor. Digitala verket heter ”Everydays: The first 5000 days” och är ett kollage skapat av Mike Winkelmanns (också känd som Beeple). Detta digitala konstverk visar upp konstnärens samtliga verk under de senaste 14 åren, eller rättare sagt ett verk varje dag sedan 1 Maj 2007. Enligt Christie’s auktionsbyrå i London är det är ett av det dyraste digitala konstverken som någonsin auktionerats ut online.

Att Beeples verk såldes för ett mångmiljardbelopp och att digital konst skapat hysteri på konstmarknaden under den senaste tiden beror till stor del på den nya tekniken så kallad NTF (non-fungible token) som skapar nya möjligheter att äga och investera i digital konst. Tidigare har det varit svårt att äga och samla på digitala konstverk eftersom det är väldigt lätt att kopiera verken, inte minst via internet. Men NTF teknologin som bygger på kryptoteknik gör det möjligt att koppla ihop digitala verk med en unik ägare, ett slags digitalt fingeravtryck eller signatur i en blockkedjeteknik. Tekniken kan likställas med andra kryptovalutor som bitcoin där ägarskap är digitalt och lagring sker i en publik loggbok, kallad blockedja.

Digitala konstverk och konstnärskap som satsat fullt ut på digital konst har funnits sedan digitaliseringen satte fart på 60-talet. Men det är först nu under pandemin som intresset och marknaden för digital konst har exploderat. Mycket beror sannolikt just på den nya tekniken NTF.

Samtidigt påverkar digitaliseringen och nya teknologier konstmarknaden på en rad andra sätt. Utbudet på ny teknik, datorer och grafiska program skapar nya kreativa förutsättningar där det bara är den egna fantasin som sätter stopp för skapandet. Ännu är det svårt att säga hur mycket digitaliseringen kommer att förändra konstvärlden. Hur kommer gallerierna att behöva anpassa sig? Och vilka nya möjligheter uppstår för konstnärerna för att kunna leva på sin konst? Faktum är att det redan finns de som börjat rida på de nya möjligheterna.

Oavsett om konstnärer vill hålla sig till traditionellt skapande och traditionell konst så finns idag nya digitala möjligheterna för att sprida och visa upp konsten till en större publik online.

Bli medlem hos Artportable