Raku, brukskeramik eller skulpturala alster – gemensamt för keramiker är kärleken till keramikens materialitet. Hantverkets närvaro i den färdiga produkten är tydlig i de här fyra kreatörernas konstnärskap. 

Helen Blästa

Den multidisciplinära konstnären Helen Blästa arbetar utöver målning med raku och glas. Skulpturerna karaktäriseras av motivets intensiva närvaro i materialet, här ser vi en fiskare med fångsten i högsta hugg. Vad upplever betraktaren när skulpturens skugga blir en del av verket? Blästa inspireras av det oförutsägbara och organiska. Hon har dessutom nyligen flyttat ut i skogen utanför Sollefteå – vi ser fram emot att få se hur hennes speciella uttryck påverkas av de nya omgivningarna! Läs mer om Blästa i hennes portfolio här.

Carina CAJO Johansson

CAJOs passion ligger i brukskeramiken, där även till synes skulpturala verk döljer förvaring och krokar. Detaljrikedomen i de piedestaldjur som presenteras i portfolion vittnar om konstnärens omsorgsfulla arbete och känsla för form. CAJO, som finns i Jönköping, är en av många keramiker som både tar beställningar på serviser och får uttryck för kreativiteten i skulptur. Se fler av CAJOs verk och läs om hennes konstnärsskap här.

Kerstin Ånhammar

Lusta och lekfullhet karaktäriserar Kerstin Ånhammars keramiska konstnärskap. Genom repetition av liknande figurer påminner hon oss om materialets egna agens. Att varje verk i repetitionen blir unikt beror på det speciella samarbetet mellan konstnär och material. Kanske kan Ånhammars konstnärliga process beskrivas som en lekfull kompromiss med leran? Humor och fantasi är viktiga inspirationskällor för den Skånebaserade konstnären, vars portfolio du kan se här.

Ulrika Ritter

Den långsamma processen av att skulptera för hand är central i Ulrika Ritters konstnärskap. Hon lär känna djuren hon skapar när deras karaktärsdrag växer fram på kavaletten. “Leran kan ha en egen vilja som gör att den tänkta skulpturen blir något helt annat, vilket är en spännande upplevelse”, berättar hon i en artikel från juni i år. Bakgrunden som maskör vid landets teatrar är ett annat uttryck för lusten till att skapa karaktärer. Ritters ateljé i Gustavsberg kan besökas för den som bokat tid, du kan kontakta henne genom portfolion som du hittar här.