Logo Artportable

Installationskonst – en tredimensionell upplevelse 

Installationskonst är ett – ofta interaktivt – konstverk som har skapats med blandade material och tekniker, där medier kan vara både traditionella och okonventionella. En installation är ofta skapad och konstruerad på plats, för att upplevas just i den specifika miljön, men kan ibland även vara flyttbar. Till skillnad från en vanlig tavla är installationskonst tredimensionell och kan innehålla multimediala element som både ljud, film och doft.